U J I Š T Ě N Í

 

o vydání

 

P R O H L Á Š E N Í

 

 

 

Lubor Červa

Č E R V A  - Export-Import

Za Strahovem 69/373

169 00  Praha 6-Břevnov

IČO: 10139931

 

 

ujišťuje, že na výrobek

 

Ochranné rukavice pětiprsté celokožené z lícové nábytkové hověziny, plná podšívka

Typ: 114032

 

určené pro ochranu rukou proti mechanickému riziku do suchého prostředí

bylo dne

 

18.7.1999

 

vydáno  prohlášení  o  shodě  podle  §  13  zákona  č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle §10 nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

                           

 

 

 

 

                                     

V Praze, dne 18.7.1999

                                                      ……………………………………

                                                                          Lubor Červa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro uživatele ochranných rukavic kategorie CE I.

 Typ: 114032

 

Tyto rukavice jsou jednoduchý osobní ochranný prostředek určený jen pro ochranu před minimálními risiky, jejichž následky mohou být uživatelem včas předpokládány. Žádný specifický ochranný účinek u nich nelze očekávat. Nejsou vhodné pro svařování ani pro manipulace se silně agresivními chemickými látkami, ostrými nebo horkými předměty o teplotě vyšší než 50°C. Předpokládá se jejich jednorázové nebo krátkodobé použití. Praní ani chemické čistění se nedoporučuje.

 

U přecitlivělých osob není vyloučeno podráždění pokožky.

 

Výrobky by měly být skladovány v suchých a dobře větraných prostorech. Přílišná vlhkost vzduchu, teplota nebo intensivní světlo mohou ovlivnit kvalitu rukavic. Za takto vzniklá poškození dodavatel neručí.