U J I Š T Ě N Í

 

o vydání

 

P R O H L Á Š E N Í

 

 

 

Lubor Červa

Č E R V A  - Export-Import

Za Strahovem 373/69

169 00  Praha 6-Břevnov

IČO: 10139931

 

 

ujišťuje, že na výrobek

 

Ochranné rukavice pětiprsté celokožené ze štípané hověziny, bez podšívky, manžeta 15 cm

typ 116017

 

určené pro ochranu rukou proti mechanickým a tepelným rizikům při běžném svařování (typ B)

 

 

bylo dne

 

4. 2. 2000

 

vydáno  prohlášení  o  shodě  podle  §  13  zákona  č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle §10 nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

 

                                                                 

V Praze, dne 4. 2. 2000

                                                      ……………………………………

                                                                          Lubor Červa

 

 

 

 

 

 

 

Ochranné  rukavice pětiprsté Č 116017.          

ČSN EN 407,  ČSN EN 388,  ČSN EN 420,  pr EN 12477

 

 

Popis.

Rukavice jsou vyrobeny z kvalitní měkké štípané hovězí usně. Jsou bez podšívky. Dodávány jsou  ve  velikosti 11“. Jednotlivé páry jsou dále označeny logem dodavatele,  typovým číslem, rokem výroby a piktogramy ochranného určení.

 

Určení.

Rukavice jsou určeny k ochraně rukou proti mechanickým rizikům a pro běžné svářečské práce.

 

Odolnost proti oděru:                                  třída  2

Odolnost proti řezu:                                     třída  1

Odolnost proti dalšímu trhání:                     třída  3

Odolnost proti propíchnutí:                          třída  4

Odolnost proti hoření                                   třída  4

Odolnost proti kontaktnímu teplu                třída  1

Odolnost proti konvekčnímu teplu              třída  X

Odolnost proti sálavému teplu                    třída  X

Odolnost proti malým rozstřikům kovu      třída  3

Úchopová schopnost                                  třída  4

 

Rukavice používejte pokud možno za sucha a chraňte je před zbytečným znečištěním z vnitřní i vnější strany. Z hygienických důvodů je možné místo podšívky používat lehké bavlněné úpletové rukavice, které lze snadno vyprat.

 

Údržba a čistění.

Stav rukavic kontrolujte před každým použitím. Prodřené, propálené nebo ztvrdlé páry vyměňte za nové.

Tyto rukavice nejsou určeny pro čistění praním

 

Skladovatelnost.

Rukavice skladujte v suchém a chladném prostředí mimo přímé působení slunečního světla.

 

Upozornění !

Uvedené skutečnosti mohou uživateli přispět k racionálnímu použití tohoto typu pracovních rukavic. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby posoudil zda rukavice využívá za vhodných podmínek.

 

 

Certifikát typu č. 235/T-011/2000 byl vydán autorizovanou osobou č.235 v Praze.