U J I Š T Ě N Í

 

o vydání

 

P R O H L Á Š E N Í

 

 

Lubor Červa

Č E R V A  - Export-Import

Za Strahovem 373/69

169 00  Praha 6-Břevnov

IČO: 10139931

 

 

ujišťuje, že na výrobek

 

 

Rukavice pětiprsté  latexové (pro domácnost)

typ: 141113

 

určené pro ochranu rukou proti povrchovému mechanickému působení a slabě agresivním čistícím prostředkům v suchém i vlhkém prostředí a pro aplikace vyžadující nepřítomnost silikonu

 

bylo dne

 

1.9. 1997

 

vydáno  prohlášení  o  shodě  podle  §  13  zákona  č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle §10 nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

                                                                 

V Praze, dne 2. 9. 1997

                                                      ……………………………………

                                                                          Lubor Červa

 

 

 

 

 

 

NÁVOD  K   POUŽITÍ

Tyto rukavice jsou vyrobeny z vysoce kvalitního latexu s prodlouženou životností. Poskytují účinnou ochranu rukou při běžných činnostech v domácnosti, při práci s vodou a slabě agresivními a ředěnými chemickými a čistícími prostředky. Vnitřní povrch je opatřen jemnou velurovou vrstvou, která usnadňuje jejich oblékání a svlékání. Životnost rukavic prodloužíte, pokud je po každém použití opláchnete čistou vodou a zavěšené dobře vysušíte.

 

UPOZORNĚNÍ: Materiál rukavic je poškozován petrolejem, minerálními oleji , tuky a organickými rozpouštědly.

 

Skladujte v suchých a dobře větraných místnostech. Přílišná vlhkost vzduchu, teplota nebo intenzivní světlo mohou ovlivnit kvalitu rukavic. Za takto vzniklá poškození dodavatel neručí.