U J I Š T Ě N Í

 

o vydání

 

P R O H L Á Š E N Í

 

      

 

Lubor Červa

Č E R V A  - Export-Import

Za Strahovem 373/69

169 00  Praha 6-Břevnov

IČO: 10139931

 

                  

ujišťuje, že na výrobek

 

Ochranné rukavice pětiprsté latex-nitril (Bicolour)

typ: 141613

 

určené pro ochranu rukou proti působení mechanických a chemických rizik

 

 

bylo dne

 

1. 4. 1998

 

vydáno  prohlášení  o  shodě  podle  §  13  zákona  č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle §10 nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

                                                                 

V Praze, dne 2. 4. 1998

                                                      ……………………………………

                                                                          Lubor Červa

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochranné  rukavice pětiprsté Č 141613 Bicolour.    ČSN EN 388, 374

 

 

 

Popis.

Rukavice jsou vyrobeny z kvalitního žlutého přírodního latexu bez textilního podkladu as vysokou manžetou. Povrch (s vyjímkou manžety) je povrstven zelenomodrým nitrilem, který zvyšuje mechanickou a chemickou odolnost rukavice. Povrch dlaně a prstů je upraven dezénem zlepšujícím úchopové možnosti. Vnitřní povrch rukavic má velurovou úpravu. Rukavice jsou dodávány ve čtyřech velikostech: S, M, L a XL. Jednotlivé páry jsou dále označeny logem dodavatele a typovým číslem.

 

Odolnost proti oděru:                                  třída  1

Odolnost proti řezu:                                     třída  1

Odolnost proti dalšímu trhání:                     třída  2

Odolnost proti propíchnutí:                          třída  1

Úchopová schopnost                                  třída  5

Kyselina sírová  50%                                   třída  6

Hydroxid sodný  50%                                  třída  6

 

Návod k použití.

Rukavice jsou určeny k ochraně rukou proti mechanickému poranění a proti působení vody, ředěných kyselin a louhů. Při práci s organickými rozpouštědly a ropnými produkty lze očekávat pouze krátkodobou odolnost materiálu.

 

Údržba.

Po každém použití důkladně omyjte rukavice čistou vodou a dobře vysušte. Při práci s agresivními roztoky kontrolujte neporušenost rukavic jejich nafouknutím a unikem vzduchu pod vodní hladinou.

 

Skladovatelnost.

Při vhodných podmínkách skladování v suchém a chladném prostředí je doba skladovatelnosti minimálně 1 rok.

 

Upozornění !

Uvedené skutečnosti mohou uživateli přispět k racionálnímu použití tohoto typu pracovních rukavic. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby posoudil zda rukavice využívá za vhodných podmínek.

 

 

Certifikát typu č. 235/T-018/1998 byl vydán autorizovanou osobou č.235 v Praze.