U J I Š T Ě N Í

 

o vydání

 

P R O H L Á Š E N Í

 

 

 

Lubor Červa

Č E R V A  - Export-Import

Za Strahovem 373/69

169 00  Praha 6-Břevnov

IČO: 10139931

 

 

 

ujišťuje, že na výrobek

 

 

 

Ochranné rukavice bavlněné, pětiprsté, máčené v  nitrilu

145512

 

určené pro ochranu rukou proti mechanickému riziku v suchém

i vlhkém prostředí, pro prostředí s nebezpečím výbuchu SNM 1 a SNM v zónách 0 až 2

 

bylo dne

 

30.12.1999

 

vydáno  prohlášení  o  shodě  podle  §  13  zákona  č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle §10 nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

 

 

V Praze, dne 30.12.1999

                                                      ……………………………………

                                                           Lubor Červa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČSN EN 388

 

Rukavice  145212, 145512 .

 

Popis.

Pětiprsté ochranné rukavice jsou vyrobeny  z nitrilového kaučuku na textilním podkladu. Jsou dodávány ve velikostech 7” až 10”  s  pružnou nebo tuhou manžetou.

 

Určení:

Manipulace s materiály za sucha i za vlhka, použití ve všech oborech průmyslu.

 

Odolnost proti oděru:                                  třída  2

Odolnost proti řezu:                                     třída  X

Odolnost proti dalšímu trhání:                     třída  2

Odolnost proti propíchnutí:                          třída  2

Úchopová schopnost:                                 třída  5

 

Údržba.

Po každém použití omyjte rukavice důkladně čistou vodou a dobře vysušte i zevnitř. Při práci s agresivními roztoky kontrolujte pečlivě neporušenost rukavic

 

Skladovatelnost.

Při vhodných podmínkách skladování v suchém a chladném prostředí je doba skladovatelnosti minimálně1 rok.

 

Upozornění !

Uvedené skutečnosti mohou uživateli přispět k racionálnímu použití tohoto typu pracovních rukavic. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby posoudil zda rukavice využívá za vhodných podmínek.