U J I Š T Ě N Í

 

o vydání

 

P R O H L Á Š E N Í

 

 

 

Lubor Červa

Č E R V A  - Export-Import

Za Strahovem 373/69

169 00  Praha 6-Břevnov

IČO: 10139931

 

 

 

ujišťuje, že na výrobek

 

 

Rukavice pětiprsté bavlněné máčené v PVC s různými typy manžet

typ: 153210, 153212, 153213 - STANDARD

 

určené pro ochranu rukou proti mechanickému a chemickému riziku

 

 

bylo dne

 

26. 10. 1999

 

vydáno  prohlášení  o  shodě  podle  §  13  zákona  č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle §10 nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

 

 

 

 

V Praze, dne 26. 10. 1999                     

                                                      ……………………………………

                                                                          Lubor Červa

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               ČSN EN  388, 374, 420

  

Rukavice  Č  153210, 153212, 153213 - Standard                         

 

Popis.

Pětiprsté ochranné rukavice jsou vyrobeny  z měkčeného PVC na textilním podkladu. Jsou dodávány v různých  velikostech a různým provedením a délkou manžety.

Určení:

Manipulace s materiály za sucha i za vlhka, použití ve všech oborech průmyslu i domácí činnosti, práce s nátěrovými hmotami, kyselinami a louhy, infekčními materiály, desinfekčními prostředky atd.

 

Odolnost proti oděru:                             třída  2

Odolnost proti řezu:                              třída  1

Odolnost proti dalšímu trhání:     třída  2

Odolnost proti propíchnutí:                     třída  1

Úchopová schopnost:                            třída  1

Odolnost proti chemikáliím:       

40% kyselina sírová:                             třída  6

50% louh sodný:                                   třída  6

 

Odolnost vůči ropným produktům, organickým rozpouštědlům a tukům je většinou časově omezená a je nutné ji pro jednotlivé situace prakticky vyzkoušet.

 

Údržba.

Po každém použití omyjte rukavice důkladně čistou vodou a dobře vysušte. Při práci s  agresivními roztoky kontrolujte neporušenost rukavic jejich nafouknutím a únikem vzduchu pod vodní hladinou.

Skladovatelnost.

Při vhodných podmínkách skladování v  suchém a chladném prostředí je doba skladovatelnosti minimálně1 rok.

Upozornění !

Uvedené skutečnosti mohou uživateli přispět k racionálnímu použití tohoto typu pracovních rukavic. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby posoudil zda rukavice využívá za vhodných podmínek.

 

Výrobce:          ČERVA– Export – Import, provoz Tachov

                        Tovární 1, 347 01 Tachov,

                        telefon: 0184/723861,  fax: 0184/722118