U J I Š T Ě N Í

 

o vydání

 

P R O H L Á Š E N Í

 

 

 

Lubor Červa

Č E R V A  - Export-Import

Za Strahovem 373/69

169 00  Praha 6-Břevnov

IČO: 10139931

 

 

 

ujišťuje, že na výrobek

 

 

Bezpečnostní obuv Panda Safety
2072, 2472, 2272,2473, 2973 a 2773

(modely 6039, 6119, 6219, 6239, 6839, 6916, 6939)

                           

určené pro ochranu před nárazem 200 J a stlačením silou 15 kN,  podešev je odolná proti pohonným hmotám, antistatická a splňuje další požadavky kategorií S1, S1P, S2, S3 a S3P dle typu

 

bylo dne

 

1. 9. 2000

 

vydáno  prohlášení  o  shodě  podle  §  13  zákona  č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle §10 nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

 

 

 

V Praze, dne 1. 9. 2000                               

                                                      ……………………………………

                                                                          Lubor Červa

 

 

 

 

 

 

 

 

PANDA SAFETY

 

Tento pár obuvi odpovídá DIN EN 345 nebo 347 ve spojení s DIN 344. Označení CE znamená, že naše boty byly zkoušeny a certifikovány akreditovaným ústavem a číslem 0193 je označen zkušební a výzkumný ústav německého obuvnického průmyslu P.F.I. v Primasens.

Základní a doplňující údaje o botách jsou patrné z označení na každém páru:

 

Výrobce                                                                PANDA ITALY

Norma                                                                                 EN 345: 92

CE, Zkušebna                                                                    CE 95   0193

Druh / Typ / Stupeň ochrany                                            3000   03  S3

Měsíc/rok výroby,  velikost                                10/95     42

 

Naše boty splňují všechny základní bezpečnostní požadavky a mají následující doplňující vlastnosti:

                                                                                                              EN 345                                 EN 347

                                                                                                              S1  S2  S3                            01  02   03

Ocelová tužinka odolná do 200 J                                                   X     X     X                                                     

Antistatické                                                                                         X     X     X                              X     X     X

Absorbce energie v oblasti paty                                                     X     X     X                              X     X     X

Absorbce vody max. 30%x hod.                                                             X     X                                     X     X

Vodotěsnost                                                                                              X     X                                     X     X

Ocelová stélka                                                                                                 X                                              X

Podešev odolná proti olejům                                                         X     X    X                               X    X      X

 

Další bezpečnostní vlastnosti jsou označeny takto:

 

Ocelová stélka                                                    P             Plastový kryt špičky             PP

Tepelná isolace                                                 Hl            Reflexní páska                    RE

Isolace proti chladu                                           Cl

Vodivé boty                                                          C

Odolnost na kontaktní teplo                             HRO

 

NÁVOD K POUŽITÍ

Protože boty obsahují tuhé součásti je nutné pečlivým zkoušením a měřením stanovit jejich vhodnou velikost. Uzávěry bot musí být správně využívány a tkaničky řádně přitaženy.

Čištění bod provádějte k tomu určenými prostředky. Sušení má probíhat při pokojové teplotě v dobře větrané místnosti. Před použitím má být kontrolována jejich neporušenost, např.:

- funkčnost závěrů

- profil podešve

- možná poškození atd.

 

K volbě vhodného typu obuvi je nutné určení možných nebezpečí, např. stavebnictví, vysoké teploty. Obuv má být skladována v původním balení.

 

POKYNY

Protože všechny materiály - i prvotřídní, které používáme my - podléhají vlivu času, nedoporučuje se skladovací doba delší dvou let. Nevhodnými skladovacími podmínkami se životnost bot zkracuje. Nejdůležitější jsou tyto faktory:

- Teplota

- Vlhkost vzduchu

- Změny vlastností materiálů

Délka celkové použitelnosti bot závisí dále na rychlosti opotřebení v daných podmínkách.

 

ANTISTATICKÁ  OBUV  EN 345  A  347

Antistatická obuv má být používána  tam, kde je nutné vyloučit možnost vzniku jiskření z elektrostatického náboje  a tím vznícení hořlavých látek a výparů a v podmínkách, kde není zcela vyloučeno nebezpečí úrazu elektrickým proudem z nějakého elektrického přístroje. Je však třeba respektovat skutečnost, že antistatická obuv plnou ochranu proti úrazu elektrickým proudem neposkytuje, ale vytváří pouze určitý odpor mezi nohou a podlahou.

Pro antistatické účely by obuv měla mít po celou dobu své životnosti odpor nejméně 1000 megaohmů. Hodnota 100 kiloohmů je pak spodní hranicí pro nový výrobek aby zajišťoval určitou omezenou ochranu proti úrazu elektrickým proudem dojde-li k poruše na elektrickém přístroji pracujícím s napětím do 250 V.

Elektrický odpor tohoto typu bot může být ovlivněn ohýbáním, znečištěním nebo vlhkostí. Uživateli je proto doporučeno, aby pro náročné provozy byla elektrická vodivost bot pravidelně kontrolována.