U J I Š T Ě N Í

 

o vydání

 

P R O H L Á Š E N Í

 

 

 

Lubor Červa

Č E R V A  - Export-Import

Za Strahovem 373/69

169 00  Praha 6-Břevnov

IČO: 10139931

 

 

ujišťuje, že na výrobek

 

Pracovní obuv celoplastová holeňová

2641

 

určenou pro ochranu před vodou,nečistotou, uklouznutím a minimálními mechanickými riziky

 

bylo dne

 

1. 9. 1997

 

vydáno  prohlášení  o  shodě  podle  §  13  zákona  č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle §10 nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

                                                                 

V Praze, dne 2. 9. 1997

                                                      ……………………………………

                                                                          Lubor Červa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o holeňové obuvi PVC pro profesionální použití.

 

Tato obuv je jednoduchý osobní pracovní ochranný prostředek určeny jen pro ochranu před minimálními risiky, jejichž následky mohou být uživatelem včas předpokládány. Žádný specifický ochranný účinek u nich nelze očekávat. Mohou být použity pro ochranu proti vlhkosti, nečistotě a povětrnostním podmínkám, které nejsou ani výjimečné ani extrémní.

 

 

Výrobky by měly být skladovány v suchých a dobře větraných prostorech. Přílišná vlhkost vzduchu, teplota nebo intensivní světlo mohou ovlivnit kvalitu obuvi. Za takto vzniklá poškození dodavatel neručí.