U J I Š T Ě N Í

 

o vydání

 

P R O H L Á Š E N Í

 

 

Lubor Červa

Č E R V A  - Export-Import

Za Strahovem 373/69

169 00  Praha 6-Břevnov

IČO: 10139931

 

 

ujišťuje, že na výrobek

 

Ochranný dvoudílný oblek PVC/polyester pro profesní použití

typ: 33513, 33517

 

určený pro profesní ochranu proti běžným mechanickým vlivům, zašpinění a proti vodě-dešti jako vrchní převlek

 

 

bylo dne

 

1. 9. 1997

 

vydáno  prohlášení  o  shodě  podle  §  13  zákona  č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle §10 nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

                                                                 

V Praze, dne 2. 9. 1997

                                                      ……………………………………

                                                                          Lubor Červa

 

 

 

 

Pláště a obleky  z materiálu PVC/polyester :

 

                                                    Č 33513, 33517,31513, 31517

 

 

Informace pro uživatele.

 

Tyto výrobky jsou zhotoveny z polyesterové tkaniny povrstvené změkčeným PVC. Jsou určeny k ochraně těla před vlivem vody (deště), mírných mechanických vlivů a nečistot. Předpokládá se jejich použití jako převlek přes běžné pracovní oblečení. PVC vytvářející povrchovou vodovzdornou vrstvu je termoplast, který nesnáší dlouhodobou expozici teplotám vyšším než 80°C ani delší pobyt v mrazu. Těmto podmínkám je nutné přizpůsobit praktické použití obleků a plášťů.

 

 

Skladování a údržba.

 

Ke skladování jsou vhodné suché a čisté prostory, jejichž teplota se pohybuje mezi + 5° až 40°C. Přímé sluneční světlo může nepříznivě ovlivnit životnost výrobků. Po použití udržujte toto oblečení v čistotě. Zbytky písku, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování povrchu. K omývání lze použít bez omezení čisté vody nebo zředěných roztoků smáčedel, mýdlové vody atd.