U J I Š T Ě N Í

 

o vydání

 

P R O H L Á Š E N Í

 

 

Lubor Červa

Č E R V A  - Export-Import

Za Strahovem 373/69

169 00  Praha 6-Břevnov

IČO: 10139931

 

 

ujišťuje, že na výrobek

 

Ochranný pracovní oblek - kombinéza Tyvek Pro.tech

typ: 34618

 

určený pro deklarovanou profesní ochranu proti vodě, potřísnění kapalnými netoxickými chemikáliemi a eliminaci průniku prachu

 

 

bylo dne

 

1. 9. 1997

 

vydáno  prohlášení  o  shodě  podle  §  13  zákona  č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle §10 nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

                                                                          

 

V Praze, dne 2. 9. 1997

                                                      ……………………………………

                                                                          Lubor Červa

 

 

 

 

Č  34618 – Overal  TYVEK-PRO.TECH

 

 

Návod k použití.

 

TYVEK-PRO.TECH je jedna z  DuPontových ochranných známek pro ochranné protichemické oblečení.

 

Identifikační značení (viz první strana cizojazyčného návodu):

 

 1 – Název výrobku

 2 -  Výrobce oblečení

 3 -  Označení modelu

 4 -  Rok výroby

 5 -  CE značení

 6 -  Piktogramy označující typ ochrany – typ 5 = ochrana proti částicím

                                                                   typ 6 = omezená ochrana proti postřiku

 7 -  Antistatická úprava

 8 -  Piktogram tělesných rozměrů

 9 -  Doporučení pro uživatele seznámit se s návodem

10-  Piktogramy označující, že  výrobek - nemá být prán (poruší se antistatická

                                                                   úprava)

-          -          nemá být sušen v sušičce

-          -          nemá být chemicky čistěn

-          -          nemá být žehlen

-          -          je hořlavý. TYVEK taje při 135°C

 

Typické oblasti použití:

 

Tyto overaly jsou určeny k ochraně uživatelů před škodlivými látkami a k ochraně citlivých výrobků před kontaminací člověkem. Obvyklé použití je ochrana proti jemným částicím (prachu) a postříkáním kapalinami.

 

Možná omezení použití:

 

Exposice určitým velmi jemným částicím nebo intensivní skrápění kapalinami může vyžadovat silnější mechanickou bariéru než nabízí TYVEK-PRO.TECH. Vhodnost použití tohoto oblečení spolu s dalšími doplňky (rukavice, obuv,respirátory) musí posoudit uživatel po eventuální poradě s dodavatelem. Výrobce nepřejímá jakoukoli zodpovědnost za toto  oblečení pokud bylo použito nevhodně.

 

Skladování:

 

V obvyklých skladovacích podmínkách.

 

Likvidace:

 

TYVEK-PRO.TECH může být spalován bez nebezpečí poškození životního prostředí. Nebezpečné zplodiny mohou vznikat pouze z  materiálů kontaminujicích oděv při použití.