U J I Š T Ě N Í

 

o vydání

 

P R O H L Á Š E N Í

 

 

 

Lubor Červa

Č E R V A  - Export-Import

Za Strahovem 373/69

169 00  Praha 6-Břevnov

IČO: 10139931

 

 

 

ujišťuje, že na výrobek

 

 

Zátkový chránič sluchu s přidržovacím obloukem

4251  (E.A.R CABOFLEX)

 

určený pro ochranu sluchu proti působení nadměrného hluku

 

 

bylo dne

 

11.11. 1999

 

vydáno  prohlášení  o  shodě  podle  §  13  zákona  č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle §10 nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

V Praze, dne 11.11.1999                 

                                                      ……………………………………

                                                                          Lubor Červa

 

 

ČS EN 352-2

 

Č 4251

 

CABOFLEXPolozátkové chrániče sluch pro opakované použití

 

Nasazování.

Před vstupem do rizikového hlučného prostředí uchopte pružný oblouk oběma rukama

v blízkosti zátek a ty zaveďte do ústí obou zvukovodů. Spojovací oblouk můžete umístit podle okolností buď pod bradu nebo přes hlavu. Zátky vyjímejte až po opuštění hlučného prostoru.

 

Doporučuje se, aby uživatel dodržoval tyto zásady:

1.       Chrániče sluchu musí být nasazovány a udržovány podle pokynů výrobce.

2.       Chrániče sluchu musí být používány při každém hlukovém zatížení.

3.       Funkčnost chráničů sluchu musí být pravidelně kontrolována.

 

Ochranná účinnost chráničů je při nedodržení těchto doporučení značně snížena.

 

Mytí  chráničů

Chrániče CaboFlex mohou být čištěny mírným desinfekčním prostředkem na vlhké roušce a usušeny na vzduchu.

 

Některé chemické látky mohou mít na tento výrobek nepříznivý vliv. Podrobnější údaje jsou k disposici u výrobce.

CaboFlexy uchovávejte po použití v čistém a suchém stavu.

Oblouk chrániče je vyroben z ABS (Polylac 717).

Váha chráničů CaboFlex je 11,23 g.

 

Další údaje získáte na následující adrese:

AEARO Ltd, First Avenue, Poynton, Stockport, Cheshire, England SK 12 1FJ

 

ÚDAJE O ÚTLUMU

Frekvence (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Střední útlum (dB)

28,3

27,7

27,7

28,0

33,0

38,0

43,0

Standardní odchylka

6,1

4,6

4,5

3,3

2,1

4,9

5,3

Red. vložný útlum

22,2

23,1

23,2

24,7

30,9

33,1

37,7

 

H=21, M=17, L=15,   SNR=21