U J I Š T Ě N Í

 

o vydání

 

P R O H L Á Š E N Í

 

 

 

Lubor Červa

Č E R V A  - Export-Import

Za Strahovem 373/69

169 00  Praha 6-Břevnov

IČO: 10139931

 

 

 

ujišťuje, že na výrobek

 

 

Zátkový chránič sluchu

4411, 4441 (E.A.R Express)

 

určený pro ochranu sluchu proti působení nadměrného hluku

 

 

bylo dne

 

22.6.1999

 

vydáno  prohlášení  o  shodě  podle  §  13  zákona  č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle §10 nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

 

V Praze, dne 22. 6. 1999                 

                                                      ……………………………………

                                                                          Lubor Červa

 

 

 

 

AEARO - E-A-R  EXPRESS  4411, 4441

 

                                                                   Vyhovuje ČSN EN 352-2

 

Zátkové chrániče sluchu pro opakované použití zhotovené z měkkého, zvuk absorbujícího pěnového polyméru. Jsou půlkulatého tvaru o  průměru  13 mm s měkkou plastovou stopkou usnadňující zavádění do zvukovodu. Hmotnost jednoho páru bez šňůrky je 1,288 g.

 

Zavádění chráničů sluchu.

Uchopte stopku chrániče palcem a ukazováčkem a zasuňte zátku hluboko do zvukovodu.Pěnová hmota se dokonale přizpůsobí průměru zvukovodu 

 

Doporučení

Zátkové chrániče mají být používány po celou dobu pobytu v hlučném prostředí a mají být nasazovány, kontrolovány a udržovány podle uvedených pokynů. Pokud nebudou dodržována daná doporučení, může být účinek zátkového chrániče vážně zhoršen.

 

Další údaje získáte na následující adrese:

AEARO Ltd, First Avenue, Poynton, Stockport, Cheshire, England SK 12 1FJ

 

ÚDAJE O ÚTLUMU

Frekvence (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Střední útlum (dB)

23,0

21,7

23,3

28,3

35,0

36,0

38,0

Standardní odchylka

3,0

2,9

3,5

3,5

3,0

2,2

4,7

Redukovaný vložný útlum

21,0

18,8

19,8

24,8

32,0

33,8

33,3

 

H=30, M=24, L=22,   SNR=28

 

 

Čistění.

Protože není nutné se pěnové hmoty dotýkat rukama, je značně snížené nebezpečí jejího znečistění a životnost chráničů je tím zvýšena. Zátky lze několikrát vymýt teplou vodou. Před dalším použitím musí být dokonale suché. Tento výrobek může být vážně poškozen určitými chemickými látkami.

 

Skladování:

Výrobek nesmí být vystaven vlivu extrémních teplot, vlhkosti vzduchu a chemických výparů.

 

Aplikace a určení:

Ochrana před průmyslovým hlukem, tlumení rušivých hluků v životním prostředí. Vhodné i pro sportovní střelce, profesionální hudebníky a pod.

 

Provedení:

Barva žlutá. V papírových pouzdrech  po jednom páru.