U J I Š T Ě N Í

 

o vydání

 

P R O H L Á Š E N Í

 

 

Lubor Červa

Č E R V A  - Export-Import

Za Strahovem 373/69

169 00  Praha 6-Břevnov

IČO: 10139931

 

 

ujišťuje, že na výrobek

 

Mušlový chránič sluchu

typ: 45124  Lasogard

 

určený pro ochranu sluchu proti působení nadměrného hluku

 

 

bylo dne

 

1. 9. 2000

 

vydáno  prohlášení  o  shodě  podle  §  13  zákona  č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle §10 nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

                                                                 

 

V Praze, dne 5. 9. 2000

                                                      ……………………………………

                                                                          Lubor Červa

 

 

 

 

 

 

Návod k použití mušlových chráničů sluchu  45124              EN 352-1

 

 

Určení:

Mušlový chránič model 45124 je určen k ochraně orgánů sluchu před škodlivým hlukem.

 

Popis:

Celoplastová konstrukce  se širokými, komfortními  pěnovými dosedacími polštářky a  plochým náhlavním spojovacím obloukem. Hmotnost chráničů je 158 g.

 

Použití:

Polohu mušlí na náhlavním oblouku chráničů je nutno nastavit tak, aby těsnící polštářky dobře dosedly na ušní boltce a kryly rovnoměrně jejich okraje.

Chrániče sluchu musí být zásadně nasazeny vždy ještě před vstupem uživatele do hlučného prostředí a nošeny po celou dobu pobytu v něm!

 

 

ÚDAJE O ÚTLUMU

Frekvence (Hz)

63

126

250

500

1000

2000

4000

8000

Střední útlum (dB)

13,1

8,5

13,9

20,7

22,8

31,1

30,8

32,4

Standardní odchylka

2,8

2,9

2,1

1,9

2,0

4,0

1,7

2,3

Red. vložný útlum

10,3

5,6

11,8

18,8

20,8

27,1

29,1

30,1

SNR = 23,  H = 27,  M = 20,  L = 13

      

Čistění:

Povrch chráničů je možno otírat měkkým hadříkem navlhčeným mýdlovou vodou. Nesmí být použita žádná rozpouštědla,ostré kartáčky nebo jiné pomůcky , které by mohly poškodit těsnící polštářky. Chrániče nesmí být ponořovány do žádných tekutin. K eventuální desinfekci použijte vodou ředěné neagresivní prostředky.

 

Údržba:

Neporušenost  chráničů pravidelně kontrolujte. Oblouk zbytečně neohýbejte. Správná přítlačná síla je důležitý faktor účinnosti chráničů. Těsnící polštářky vyměňujte podle stupně opotřebení.

 

Skladování:

Při skladování chraňte výrobek před extrémními teplotami, vlhkostí a intensivním světlem, nejlépe v plastikovém obalu.

 

Tento výrobek může být nepříznivě ovlivněn určitými chemickými látkami.

Mušlový chránič sluchu a zvláště dosedací polštářky se mohou poškodit užíváním a měly by být kontrolovány v častých intervalech, zda nedošlo např. k jejich prasknutí.

 

Účinnost tohoto chrániče bude značně zhoršena pokud nedodržíte výše uvedená doporučení.

 

Další informace získáte u výrobce: Lasogard Arbeitschutz-Produkte GmbH, Pappelweg 8-10, D-66687 Wadern-Lockweiler, Německo