U J I Š T Ě N Í

 

o vydání

 

P R O H L Á Š E N Í

 

 

Lubor Červa

Č E R V A  - Export-Import

Za Strahovem 373/69

169 00  Praha 6-Břevnov

IČO: 10139931

 

 

ujišťuje, že na výrobek

 

Mušlový chránič sluchu

 PELTOR  H9

 

určený pro ochranu sluchu proti působení nadměrného hluku

 

bylo dne

 

1. 9. 2000

 

vydáno  prohlášení  o  shodě  podle  §  13  zákona  č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle §10 nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

                                                                          

V Praze, dne 1. 9. 2000                        

                                                      ……………………………………

                                                                          Lubor Červa