U J I Š T Ě N Í

 

o vydání

 

P R O H L Á Š E N Í

 

 

 

Lubor Červa

Č E R V A  - Export-Import

Za Strahovem 373/69

169 00  Praha 6-Břevnov

IČO: 10139931

 

 

 

ujišťuje, že na výrobek

 

 

Zátkový chránič sluchu s přidržovacím obloukem

4951  (E.A.R  Caps)

 

 

určený pro ochranu sluchu proti působení nadměrného hluku

 

 

bylo dne

 

11.11.1999

 

vydáno  prohlášení  o  shodě  podle  §  13  zákona  č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle §10 nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

V Praze, dne 11. 11. 1999           

                                                      ……………………………………

                                                                          Lubor Červa

                                                                                

 

AEARO - E.A.R Caps   4951                                Vyhovuje ČSN EN 352-2

 

 

 

Polozátkové chrániče sluchu pro opakované použití

 

Nasazování.

Před vstupem do rizikového hlučného prostředí uchopte pružný oblouk oběma rukama v blízkosti zátek a ty umístěte oblou plochou na zevní ústí obou zvukovodů. Spojovací oblouk můžete umístit podle okolností buď pod bradu nebo přes hlavu. Zátky vyjímejte až po opuštění hlučného prostoru.

 

 

Doporučuje se, aby uživatel dodržoval tyto zásady:

1.       Chrániče sluchu musí být nasazovány a udržovány podle pokynů výrobce.

2.       Chrániče sluchu musí být používány při každém hlukovém zatížení.

3.       Funkčnost chráničů sluchu musí být pravidelně kontrolována.

 

Ochranná účinost chráničů je při nedodržení těchto doporučení značně snížena.

 

Mytí chráničů

Při mytí chráničů E.A.R Caps použijte teplou vodu. Pěnová hmota zátek nasaje vodu a zvětší svůj objem. Vodu vytlačte jemným vymačkáním a zátky ponechte vysychat přes noc. Zátky se vráti do svého původního tvaru velikosti.

 

Některé chemické látky mohou mít na tento výrobek nepříznivý vliv. Podrobnější údaje jsou k disposici u výrobce.

E.A.R Caps uchovávejte před i po použití v čistém a suchém prostředí.

Oblouk chrániče je vyroben z ABS (Polylac 717).

Váha chráničů E.A.R Caps je 7,11 g.

 

Další údaje získáte na následující adrese:

AEARO Ltd, First Avenue, Poynton, Stockport, Cheshire, England SK 12 1FJ

 

ÚDAJE O ÚTLUMU

Frekvence (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Střední útlum (dB)

21

19,3

19,0

22,0

36,3

40,0

41,7

Standardní odchylka

2,1

1,0

2,1

1,8

2,9

1,8

4,5

Red. vložný útlum

18,9

18,5

16,9

20,2

33,4

38,2

37,2

 

 

H=27, M=19, L=17,   SNR=23