U J I Š T Ě N Í

 

o vydání

 

P R O H L Á Š E N Í

 

 

 

Lubor Červa

Č E R V A  - Export-Import

Za Strahovem 373/69

169 00  Praha 6-Břevnov

IČO: 10139931

 

 

 

ujišťuje, že na výrobek

 

 

Brýle návštěvnické žluté

5262 

 

určené pro ochranu zraku proti slunečnímu záření

 

 

bylo dne

 

1. 9. 1997

 

vydáno  prohlášení  o  shodě  podle  §  13  zákona  č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle §10 nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

 

 

 

 

 

V Praze, dne 2. 9. 1997

                                                      ……………………………………

                                                                          Lubor Červa

 


 

 

 

 

 

 

Návod k použití brýlí typu Č 5242, 5252, 5262          ČSN EN 166

 

Tyto brýle jsou určeny k ochraně očí slunečním zářením.

Nasazení:

Brýle jsou konstruovány tak, aby padly na všechny typy obličejů.

 

Skladování:

Skladujte při teplotě mezi 5 až 40°C a při vlhkosti vzduchu menší než 90%. Chraňte před kontaktem se smáčedly, rozpouštědly a jejich výpary. Po práci uložte do vhodného obalu.

 

Čistění:

Zorník omývejte teplou mýdlovou vodou a důkladně opláchněte. Osušte přikládáním jemné tkaniny. Co nejméně otírejte, hlavně ne nasucho. Desinfekce je možná mírnými prostředky.

 

Údržba:

Nejdelší životnost je 2 roky. Poškrábaný nebo jinak poškozený zorník vyžaduje výměnu brýlí.

 

Upozornění:

U citlivých osob mohou brýle způsobovat alergické reakce.