U J I Š T Ě N Í

 

o vydání

 

P R O H L Á Š E N Í

 

 

Lubor Červa

Č E R V A  - Export-Import

Za Strahovem 373/69

169 00  Praha 6-Břevnov

IČO: 10139931

 

 

ujišťuje, že na výrobek

 

Ochranné brýle s nepřímo větranou plastovou lícnicí

typ: Č 5571

 

určené pro ochranu zraku před nárazem pomalu letících částic do energie 0,56 J a rozstřikem kapalin

 

bylo dne

 

4. 5. 1999

 

vydáno  prohlášení  o  shodě  podle  §  13  zákona  č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle §10 nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

                                                                          

V Praze, dne 4. 5. 1999

                                                      ……………………………………

                                                                          Lubor Červa

 

 

 

 

Návod k použití brýlí typu Č 5571.                                   ČSN EN 166

 

Použití:

Tyto brýle jsou určeny k ochraně očí před pomalu letícími částicemi s energií do 0,56 J a stříkajícími tekutinami. Nejsou určeny pro práci s pneumatickými nástroji.

 

Nasazení:

Při prvním použití nastavte upevňovací pásku tak, aby lícnice dobře doléhala na obličej.

 

Skladování:

Skladujte při teplotě mezi 5 až 40°C a při vlhkosti vzduchu menší než 90%. Chraňte před kontaktem se smáčedly, rozpouštědly a jejich výpary. Po práci uložte do vhodného obalu.

 

Čistění:

Zorník i lícnici omývejte teplou mýdlovou vodou a důkladně opláchněte. Co nejméně otírejte, hlavně ne nasucho. Desinfekce je možná mírnými prostředky.

 

Údržba:

Nejdelší životnost je 2 roky. Poškrábaný nebo jinak poškozený zorník vyžaduje výměnu zorníku nebo brýlí.

 

Upozornění:

U citlivých osob mohou brýle způsobovat alergické reakce.

 

Označení:

                        1 = optická třída                   S = zvýšená mechanická odolnost

                        3 = tekutiny