U J I Š T Ě N Í

 

o vydání

 

P R O H L Á Š E N Í

 

 

Lubor Červa

Č E R V A  - Export-Import

Za Strahovem 373/69

169 00  Praha 6-Břevnov

IČO: 10139931

 

 

ujišťuje, že na výrobek

 

Brýle pro svářeče

typ: 5681

 

určené pro ochranu zraku před nárazem  pomalu letících  částic do energie 0,56 J a před účinky záření vznikajícího při svařování

 

 

bylo dne

 

1. 9. 1997

 

vydáno  prohlášení  o  shodě  podle  §  13  zákona  č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle §10 nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

                                                                 

 V Praze, dne 2. 9. 1997

                                                      ……………………………………

                                                                          Lubor Červa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRANNÉ BRÝLE PRO SVÁŘEČE  Č 5681            

                                                                                  ČSN EN 166

                                                                                  SN EN 169

 

 

 

 

Ochranné brýle pro svářeče Č 5681 jsou určeny k ochraně očí proti mechanickým a fyzikálním vlivům. Mají měkkou plastovou lícnici nepřímo větranou šesti krytými otvory na bocích. Konstrukce lícnice umožňuje její nasazení přes dioptrické brýle. V rámečku lícnice je zasazen výměnný bezbarvý zorník CONNEX chránící oči před nárazem pomalu letících částic. Tento zorník je kryt odklápěcím obdélníkovým rámem s výměnným svářečským filtrem na ochranu očí proti záření vznikajícímu při sváření. Na krajích lícnice je uchycena upínací páska z pruženky s nastavitelnou délkou.

 

 

Filtry chránící proti fyzikálním vlivům:

 

Svařování plamenem a řezání kyslíkem:  SOSF                 č. 4 - 9

Svařování lehkých kovů                            Modrý SVAR      č. 5 - 10

Sledování průběhu tavby (krátkodobé)     KOBALT             č. 1 - 3

 

 

Údržba:

 

Znečistěnou lícnici a skla omývejte vlažnou vodou, eventuálně s troch saponátu a vytřete do sucha měkkou textilií. Prasklé, poškrábané nebo jinak poškozené zorníky ihned vyměňte.

 

 

Skladování:

 

Brýle ukládejte v chladném a suchém prostředí a chraňte je před prachem.