U J I Š T Ě N Í

 

o vydání

 

P R O H L Á Š E N Í

 

 

Lubor Červa

Č E R V A  - Export-Import

Za Strahovem 69/373

169 00  Praha 6-Břevnov

IČO: 10139931

 

 

ujišťuje, že na výrobek

 

Celoobličejový štít s náhlavním držákem

5891

 

určené pro ochranu obličeje proti těžkým, pomalu letícím částicím o energii max. 0,6 J

 

 

bylo dne

 

17.2.1999

 

vydáno  prohlášení  o  shodě  podle  §  13  zákona  č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle §10 nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

                                                                 

V Praze, dne 17.2.1999

                                                      ……………………………………

                                                                          Lubor Červa

 

 

 

 

 

 

Návod k použití ochranného štítu   Č 5891.           ČSN EN 166

 

Použití:

Tento štít je určen k ochraně obličeje před nárazem těžkých, pomalu letících pevných částic o energii max. 0,6 J.

 

Nasazení:

Rozměry náhlavního kříže a objímky hlavy lze podle potřeby nastavit podle individuálního obvodu i výšky hlavy.

 

Skladování:

Skladujte při teplotě mezi 5 až 40°C a při vlhkosti vzduchu menší než 90%. Chraňte před kontaktem se smáčedly, rozpouštědly a jejich výpary. Po práci uložte do vhodného obalu.

 

Čistění:

Zorník i lícnici omývejte teplou mýdlovou vodou a důkladně opláchněte. Osušte přikládáním jemné tkaniny. Co nejméně otírejte, hlavně ne nasucho. Desinfekce je možná mírnými, vodou ředěnými,  prostředky.

 

Údržba:

Nejdelší životnost je 2 roky. Poškrábaný nebo jinak poškozený zorník vyžaduje výměnu.

 

Upozornění:

U citlivých osob může kontakt s  plastovými díly  způsobovat alergické reakce.