RESPIRÁTORY REFIL

 

RESPIRÁTORY REFIL jsou jednorázově použitelné celofiltrační polomasky. Splňují požadavky ČSN EN 149 a chrání uživatele ve znečištěném pracovním ovzduší podle typu:

FFP1: REFIL typ 710, 711, 810, 811 :  proti pevným částicím a vodním aerosolům v koncentracích nepřevyšujících čtyřnásobek NPK,

FFP2S: REFIL typ 730, 731, 820, 831 :  proti pevným částicím a vodním aerosolům v koncentracích nepřevyšujících desetinásobek NPK,

FFP2S s aktivním uhlím: REFIL typ 831 S : proti pevným částicím a vodním aerosolům v koncentracích nepřevyšujících desetinásobek NPK a proti nízkým koncentracím netoxických plynů pod NPK,

FFP2SL: REFIL typ 841, 741 : proti pevným částicím a kapalným aerosolům v koncentracích nepřevyšujících desetinásobek NPK, proti nízkým koncentracím netoxických plynů pod NPK (typ 741 s aktivním uhlím ),

FFP3SL: REFIL typ 851 : proti pevným částicím a kapalným aerosolů v koncentracích nepřevyšujících třicetinásobek NPK.

 

Návod k nasazení respirátoru

 

1.   Přiložte respirátor k obličeji nosní výztuhou nahoru. Pružné pásky přetáhněte přes hlavu.

2.   Dotvarujte nosní výztuhu podle tvaru nosu stlačením.

3.   Prověřte těsnost respirátoru:

Silně se nadechněte. Jestliže zjistíte pronikání vzduchu mezi respirátorem a obličejem, zlepšení těsnosti dosáhnete:

-posunutím respirátoru do vhodnější polohy

-úpravou vytvarování nosní výztuhy

-posunutím upínacích pásků do vhodnější polohy

Požadavky na těsnost respirátoru pravděpodobně nebudou splněny, jestliže uživatel má vousy.

 

Upozornění pro uživatele

Respirátor nechrání

proti silně toxickým, radioaktivním a mikrobiálním aerosolům, proti škodlivým plynům a parám a ve vzduchu s nižším obsahem kyslíků než 17%.

Respirátor se nečistí

je určen k jednorázovému použití. Jeho životnost je závislá na prašné koncentraci pracoviště a aktivitě uživatele.

Respirátor musí být vyměněn, jestliže

-prach pronikl respirátorem a bylo zjištěno jeho znečištění, pach nebo jiný příznak průniku škodliviny respirátorem

-došlo k podstatnému zvýšení dýchacího odporu a dýchání se stalo obtížným.

Respirátor musí být uchováván

v suchém prostředí při teplotách -5 až +40oC.

 

 

Výrobce: REFIL, s.r.o., Karlovy Vary