U J I Š T Ě N Í

 

 

 

Lubor Červa

Č E R V A  - Export-Import

Za Strahovem 373/69

169 00  Praha 6-Břevnov

IČO: 10139931

 

 

 

ujišťuje, že výrobek

        

 

 

7635

 

netřídová rouška proti hrubému netoxickému prachu

 

 

není zařazen jako osobní ochranný pracovní prostředek do žádné kategorie a prohlášení o shodě se na něj nevztahuje

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne 1. 9. 1997                           

                                                      ……………………………………

                                                                          Lubor Červa